POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, w tym danych osobowych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), pragniemy spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez nas – jako Administratora – Państwa danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Kino Dostępne z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 13/1.

2. W jakiej sytuacji przetwarzamy Państwa dane?

W przypadku skorzystania z naszej aplikacji mobilnej, może ona pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe – po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody.

W ramach aplikacji mobilnej Użytkownik może zostać zobowiązany do podania następujących danych osobowych:

a.   Adres e-mail – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień

b.   Aktualne położenie oraz mikrofon w telefonie

c.   Dane techniczne urządzenia i pamięć wewnętrzna

3. Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Aplikacja nie wymaga podania danych osobowych, jeśli nie zamierzacie Państwo skorzystać z jej funkcjonalności. Są one jednak niezbędne, w zakresie udostępnienia: lokalizacji, mikrofonu oraz danych technicznych i pamięci wewnętrznej urządzenia - do skorzystania z możliwości i funkcjonalności, jakie daje aplikacja. Adres e-mail jest zaś niezbędny do uzyskiwania powiadomień o nowych filmach z audiodeskrypcją, które będą się pojawiać w aplikacji, o ile wyrazicie Państwo uprzednio zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.

4. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Potrzebujemy Państwa danych osobowych, wskazanych w punkcie 2 i 3, aby w sposób należyty zrealizować usługę dostarczaną za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne w celu dostarczenia usługi za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, jak również w celu przesyłania powiadomień (po uprzednim uzyskaniu zgody).

5. Jak przetwarzamy Państwa dane?

Fundacja Kino Dostępne przetwarza Państwa dane osobowe za pomocą systemów i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania (m.in. szyfrowanie, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów), jak również zapewnia bezpieczeństwo w zabezpieczonych archiwach.

Przetwarzamy tylko dane, które Państwo sami podali. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Nasza aplikacja mobilna wykorzystuje również mobilne identyfikatory reklam oraz inne informacje, zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego Państwa urządzenia. Mogą być one wykorzystywane do profilowania treści marketingowych w zewnętrznych aplikacjach i serwisach internetowych. Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie identyfikatorów oraz innych informacji w ustawieniach urządzenia (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach producentów urządzeń mobilnych: Apple lub Android).

6. Uprawnienia Użytkownika

Macie Państwo prawo dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia Państwa danych osobowych przez Serwis. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w RODO.

W wypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Kino Dostępne sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe najkrócej, jak to możliwe, tj. najczęściej do czasu zakończenia korzystania z funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej (za wyjątkiem adresu e-mail).  Adres e-mail będziemy przetwarzać do czasu otrzymania od Państwa informacji o rezygnacji z otrzymywania powiadomień, ewentualnie informacji o cofnięciu zgody na wykorzystywanie Państwa adresu e-mail, które będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania powiadomień, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

8. Jak chronimy Państwa dane?

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa do ochrony danych w tym hasła na urządzeniach i kopie bezpieczeństwa.